Friday, 2 October 2015

“ဆုေတာင္းမွားခဲ႔ေလေသာ မက်ည္းတန္”

ေတာင္းဆုိထားတဲ႕သီခ်င္းေလးပါ
“ဆုေတာင္းမွားခဲ႔ေလေသာ မက်ည္းတန္”
ဆုေတာင္းမွားခဲ႔သူ အပ်ဳိရံမေလးမက်ည္းတန္
ခ်စ္တယ္လုိ႔ ဘယ္ေတာ႔မွ မေျပာေတာ႔ဘူး
http://picosong.com/S2MX
ဆုေတာင္းမွားခဲ႔ေလသလား
http://picosong.com/S2MT
ပီတိမ်က္ရည္
http://picosong.com/S2Mp
ပူေနာင္ခ်ပ္ခိ်န္း
http://picosong.com/S2MW
ရြာသာရြာပါပစၥဳန္မုိး
http://picosong.com/S27w
အခ်စ္ေသလုိ႔၀င္စားတဲ႔သီခ်င္း
http://picosong.com/S27L
အစိမး္ေရာင္ေ၀ဒနာ
http://picosong.com/S27Q
အပ်ဳိရံမေလးမက်ည္းတန္
http://picosong.com/S27N
ေလခြ်န္သံ
http://picosong.com/S27W
ကုိေပါက္လက္ေဆာင္ဂီတပန္းပြင္႔မ်ား
2-10-2015

No comments:

Post a Comment