Sunday, 11 October 2015

"ခ်စ္သူႀသဇာ"

"ခ်စ္သူႀသဇာ"
.......................
ေရး-ၿမိဳ့မၿငိမ္း
အခ်စ္က မေရလည္ အေတြးရခက္တယ္ အေၿပာေတာ့လြယ္လြယ္
ရုပ္လံုးေပၚ ခ်စ္ဖို့လိုတယ္ ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခ်ယ္ အခုပဲရွင္ အမိန့္ထုတ္ခါရယ္
ဗိုလ္က်ရင္ ခ်စ္သူ့အေပၚ၀ယ္ ေမာင္ခ်စ္ေသာခင့္ကို လူပံုအလယ္ ဆို,က,ေသာ မလုပ္နဲ့
မႀကည့္ရက္လို့ပင္ ခင္စြန့္ပယ္ ခ်ိဳၿမိဳန္ေသာ စကားမို့နား၀င္သာပါတယ္ရွင္ ခ်စ္သူႀသဇာကို
ေညာင္းကာ မက်ေၿမ၀ယ္ အဟုတ္လိုက္ေလ်ာလိုတယ္ ခ်စ္ေသာသူစိတ္ထဲ၀ယ္
မိဘမ်ားကိုပင္ လုပ္ေကြ်းသူပါရွင္ ဒီအေရးမလြယ္

သဘင္သည္ ေမာင့္စိတ္ကအၿငိမ့္သမဂုဏ္ငယ္မယ္ ခြဲၿခားသလားအတန္းအစား
အခ်စ္ႏွယ္ ရာဇ၀င္နိပတ္ေတာ္မ်ားဍ္ အသြယ္သြယ္ ရွင္ဘုရားမင္းမ်ားေတာင္
နိမ့္ၿမင့္မေရြးပါတယ္ အခ်စ္စစ္နဲ့သံုးသပ္ၿပီး ေ၀ဖန္ခ်စ္ေသာေမာင့္အၿမင္မွန္ေစာင့္တယ္
ၿပိဳင္ယွဥ္ ခ်စ္ဇြဲႀကီးတယ္ ဘယ္သူသာတယ္ ထင္ရွား ေစမယ္
ႏိုင္လြန္ မ၀တ္နဲ့ကြယ္ ဆိုခ်င္ဆိုခ်င္ ခင္နားေထာင္တယ္
ႏွတ္ခမ္းမဆိုး ပါးမဆိုး ႀကိုက္တာေၿပာရွင့္ ဆိုးမွ ခ်စ္မွာဆိုရင္ နီးပါစပယ္
ေကြးေကြးေကာက္ေကာက္ အေမာက္နဲ့မွ ခင့္ကိုခ်စ္ခ်စ္ ကုတ္လို့ပစ္ပစ္
ဆိုးေစရင္ကြယ္ ေမာင္ရယ္လိုက္ေလ်ာလို့ပင္ ခင္မင္ တြယ္တာ ခ်စ္ၿခင္းၿပိဳင္မယ္။
"ခ်စ္သူႀသဇာ-ေဌးေဌးၿမင့္"
https://my.pcloud.com/publink/show…
"ခ်စ္သူႀသဇာ-ၿမိဳ့မတင္တင္မာ"
https://my.pcloud.com/publink/show…
"ခ်စ္သူႀသဇာ-မာမာေအး"
https://my.pcloud.com/publink/show…
"ခ်စ္သူႀသဇာ-ယဥ္ေ၀ယံထြန္း"
https://my.pcloud.com/publink/show…
CREDIT;..ၿမန္မာသံအဖြဲ့မ်ား
https://my.pcloud.com/publink/show…

No comments:

Post a Comment