Sunday, 4 October 2015

“စုံတြဲလက္ေရြးစဥ္ ၀င္းဦး မာမာေအး တင္တင္ျမနဲ႔ခ်ဳိျပဳံး”

“စုံတြဲလက္ေရြးစဥ္ ၀င္းဦး မာမာေအး တင္တင္ျမနဲ႔ခ်ဳိျပဳံး”
ထူးျခားခ်က္ကေတာ့
တစ္ေယာက္ထဲဆုိထားတဲ႕
သီခ်င္းအခ်ဳိ့ကုိ
စုံတြဲဆုိထားတာပါဘဲ။

ခ်စ္မွာလား ၀င္းဦး+မာမာေအး http://picosong.com/S2xm
ခ်စ္ဗ်ဴဟာ ၀င္းဦး+မာမာေအး http://picosong.com/S2xQ
ေရွးေရစက္ ၀င္းဦး+မာမာေအး http://picosong.com/S2Ud
သက္ေ၀ ၀င္းဦး+ တင္တင္ျမ http://picosong.com/S2dE
တခ်စ္ထဲခ်စ္ ၀ငး္ဦး +တင္တင္ျမ http://picosong.com/S2dH
ေရႊအင္း၀ ၀င္းဦး+တင္တင္ျမ http://picosong.com/S2rs
ေရႊေျပာင္ေျပာင္ ၀င္းဦး+တင္တင္ျမ http://picosong.com/S2rw
ပါရမီေတာ္ ၀င္းဦး+တင္တင္ျမ http://picosong.com/S2rP
မာဒဂၤ ၀င္းဦး+ခ်ဳိျပဳံး http://picosong.com/S2r5
ပါရမီရွင္ ၀င္းဦး+တင္တင္ျမ http://picosong.com/S2ra
ခ်စ္တဲ႔စိတ္ ၀င္းဦး+တင္တင္ျမ http://picosong.com/S2G2
နတ္ပန္းခ်ီ ၀င္းဦး+တင္တင္ျမ http://picosong.com/S2Gu
ေရွးကုသုိလ္ ၀င္းဦး+ခ်ဳိျပဳံး http://picosong.com/S2GE
သုံးရာသီ ၀င္းဦး+တင္တင္ျမ http://picosong.com/S2iF
ႏြဲ႔မ်ဳိးစုံ ၀င္းဦး+တင္တင္ျမ http://picosong.com/S2iR
ႏွစ္ပိႆာခြဲ ၀င္းဦး+တင္တင္ျမ http://picosong.com/S2iV
ႏွင္းဆီနဲ႔သဇင္ ၀င္းဦး+တင္တင္ျမ http://picosong.com/S2ih
ကိုယ္ပုိင္ေမတၱာ ၀င္းဦး+တင္တင္ျမ http://picosong.com/S2ix
နနး္ေကသီ ၀ငး္ဦး+တင္တင္ျမ http://picosong.com/S2iH
ခ်စ္သမွ်ကုိ ၀င္းဦး+တင္တင္ျမ http://picosong.com/S2iW
ကုိေပါက္လက္ေဆာင္ဂီတပန္းပြင္႔မ်ား
2-10-2015

No comments:

Post a Comment