Tuesday, 21 April 2015

ျမန္မာ႕ဓေလ႕ေတးသံ

ျမန္မာ႕ဓေလ႕ေတးသံ (၁၂လရာသီဘြဲ႔မ်ား) အားလံုးယူရန္
https://my.pcloud.com/publink/show…
တစ္ပုဒ္ခ်င္းယူရန္-
01 တန္ခူးလဘြဲ႔ ေတးကဗ်ာစာေပမ်ား
https://my.pcloud.com/publink/show…
01 တန္ခူးလဘြဲ႔(ေရေလမိုးသႀကၤန္စာ-ဦးေလးခန္႕)
https://my.pcloud.com/publink/show…
02 ကဆုန္လဘြဲ႔(ေလးခ်ိဳး၊လြမ္းခ်င္း၊ေတ။ထပ္)
https://my.pcloud.com/publink/show…
02 ကဆုန္လဘြဲ႔မ်ား(ေလးခ်ိဳး၊ခြန္းေထာက္၊ေတးထပ္၊လြမ္းခ်င္း)
https://my.pcloud.com/publink/show…
03 နယုန္လဘြဲ႔(စည္ေတာ္၊ေတးထပ္)k34
https://my.pcloud.com/publink/show…
04 ၀ါဆိုလဘြဲ႕ႏွင္႕ဓေလ႕ေတးသံမ်ားk51
https://my.pcloud.com/publink/show…
04 ၀ါဆိုလအထူး
https://my.pcloud.com/publink/show…
04 စိန္ဘိုတင္႕-၀ါဆိုလဘြဲ႔ေတးသံမ်ား(တင္တင္ျမ)
https://my.pcloud.com/publink/show…
05 ၀ါေခါင္လဘြဲ႔(ဒဟတ္ပန္း၊စည္ေတာ္သံ)k36
https://my.pcloud.com/publink/show…
05 ၀ါေခါင္လဘြဲ႔(ေတးထပ္လြမ္းခ်င္း)
https://my.pcloud.com/publink/show…
05 လြမ္းခ်င္း-၀ါေခါင္လဘြဲ႕
https://my.pcloud.com/publink/show…
06 စိန္ဘိုတင္႕-ေတာ္သလင္းလ-ေလွေတာ္ဘြဲ႔မ်ား ၁(TTM)
https://my.pcloud.com/publink/show…
06 စိန္ဘိုတင္႕-ေတာ္သလင္းလ-ေလွေတာ္ဘြဲ႔မ်ား ၂(TTM)
https://my.pcloud.com/publink/show…
06 ေတာ္သလင္းလ(ကန္ရာသီ)ဘြဲ႕မ်ား k17
https://my.pcloud.com/publink/show…
07 စိန္ဘိုတင္႕-သီတင္းကၽြတ္လဘြဲ႔၊ပုဂံျပည္ဘြဲ႔
https://my.pcloud.com/publink/show…
07 သီတင္းကၽြတ္လ(တူရာသီ)-လြမ္းခ်င္း၊စည္ေတာ္သံ
https://my.pcloud.com/publink/show…
07 သီတင္းကၽြတ္လ(လြမ္းခ်င္းစည္ေတာ္၊ဗံုႀကီး၊ဂုဏ္ခ်င္း၊ေလွ)TTM
https://my.pcloud.com/publink/show…
07 သီတင္းကၽြတ္လဘြဲ႔(ဖိုးသူေတာ္ဦးမင္း)
https://my.pcloud.com/publink/show…
08 တန္ေဆာင္မုန္းလဘြဲ႔(လူးတား၊လြမ္းခ်င္း၊စည္ေတာ္)k22
https://my.pcloud.com/publink/show…
08 တန္ေဆာင္မုန္းလဘြဲ႔၊ရြာဓေလ႕၊လွည္းယာဥ္ TTM
https://my.pcloud.com/publink/show…
09 နတ္ေတာ္လဘြဲ႔ စာေပကဗ်ာမ်ားk42
https://my.pcloud.com/publink/show…
09 နတ္ေတာ္လဘြဲ႔ႏွင္႕ ပေဒသာ k24
https://my.pcloud.com/publink/show…
10 ျပာသိုလ(မကာရ)ဘြဲ႔(လြမ္းခ်င္း၊ေလးခ်ိဳး)k26
https://my.pcloud.com/publink/show…
11 တပို႕တြဲလ(ကုန္ရာသီ) ႏွင္႕ေတာပန္းေတာင္ပန္း
https://my.pcloud.com/publink/show…
12 တေပါင္းလဘြဲ႔မ်ား(မိန္ရာသီ-မဆင္သာသည္) k04
https://my.pcloud.com/publink/show…
— with Harry Lamehm and 7 others.

No comments:

Post a Comment