Tuesday, 5 May 2015

ျဖဴသီ “ဆယ့္ႏွစ္လရာသီ”

ျဖဴသီ “ဆယ့္ႏွစ္လရာသီ” အပါအ၀င္ ေတးအျမဳေတ အတြဲ (၁)
၁။ ျခင္းလံုး (ေရႊျပည္ေအး)
https://soundcloud.com/khinthidakhin/chinlone-phyu-thi
၂။ ေရႊဝါဖူး (စန္းေသာ္တာ)
https://soundcloud.com/khinthidakhin/shwewahphu-phyu-thi
၃။ စႏၵကိႏၷရီ (သဟာယဆရာတင္)
https://soundcloud.com/khinthidakhin/sandakainnayi-phyu-thi
၄။ သဲေငြေသာင္ယံ (ေရႊတုိင္ၫြန႔္)
https://soundcloud.com/khinthida…/thelngwethaungyan-phyu-thi
၅။ ေရႊမုိးညိဳ (စန္းေသာ္တာ)
https://soundcloud.com/khinthidakhin/shwemoenyo-phyu-thi
၆။ တင့္တင့္တယ္တယ္
https://soundcloud.com/khinthidakhin/tinttinttaltal-phyu-thi
၇။ ဆယ့္ႏွစ္လရာသီ (ဂီတာေသာင္း)
https://soundcloud.com/khinthidakhin/sethnalayarthi-phyu-thi
၈။ ျမေလးငံု (စန္းေသာ္တာ)
https://soundcloud.com/khinthidakhin/myalaynygone-phyu-thi
၉။ ေယာင္းမ (ၿမိဳ႕မျငိမ္း)
https://soundcloud.com/khinthidakhin/youngma-phyu-thi
၁၀။ ပ်ဳိ႕မွာတမ္း (ၿမိဳ႕မျငိမ္း)
https://soundcloud.com/khinthidakhin/pyoehmartann-phyu-thi
၁၁။ အခ်စ္ေရ (ေစာင္းဦးဘသန္း)
https://soundcloud.com/khinthidakhin/ahchityay-phyu-thi
၁၂။ ေရႊဘုိသနပ္ခါး (နန္းေတာ္ေရွ႕ဆရာတင္)
https://soundcloud.com/khinthidakhin/shwebo-tanakar-phyu-thi

No comments:

Post a Comment