Sunday, 28 June 2015

ဟသၤာ ၏ သီခ်င္းႀကီးအစီအစဥ္ ( ၇ )

ဟသၤာ ၏ သီခ်င္းႀကီးအစီအစဥ္ ( ၇ )
ဝိုင္းေတာ္တီး ႐ြာစား စိန္ခ်စ္တီး
စႏၵရား ဦးအုန္းေမာင္ ( မႏၲေလး )
"သီခ်င္းႀကီးမ်ား . . ."
ပန္တ်ာေက်ာ္ၫြန္႔
https://www.dropbox.com/…/aip0ic…/AABIIVYG97ZuAAMQa4iFjB10a…
၀၁ ။ ။ ခြန္းေထာက္ အစခ်ီ ငွက္ပေဒသာ
https://www.dropbox.com/…/%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80…
၀၂ ။ ။ ရတု အစခ်ီ ထူးမျခားနား သီခ်င္းခံ & စြယ္ေတာ္ႀကိဳး
https://www.dropbox.com/…/%E1%80%9B%E1%80%90%E1%80%AF%E1%80…
၀၃ ။ ။ လြမ္းရန္ေမွ်ာ္ ေ႐ွးသံဆန္း
https://www.dropbox.com/…/%E1%80%9C%E1%80%BC%E1%80%99%E1%80…
၀၄ ။ ။ ေ႐ႊပန္းပန္ အစခ်ီ ကိုယ္ေတာ္႔ႏွင္းနံ႔ ျမင္းခင္းဘြဲ႕ ျမန္ခန္းႀကိဳး
https://www.dropbox.com/…/%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%82%8A%E1%80…

No comments:

Post a Comment