Tuesday, 4 August 2015

"ေ႐ႊမင္းဂံ . . ." ျမ၀တ္ရည္

"ေ႐ႊမင္းဂံ . . ."
ျမတ္ဝတ္ရည္
https://drive.google.com/…/0B3-q20AEW-9rQWYyUjVIX2xMLUU/edit
၀၁ ။ ။ ေ႐ႊမင္းဂံ
https://drive.google.com/…/0B3-q20AEW-9randOVExuaTE0b…/view…
၀၂ ။ ။ ရင္မွျဖစ္ေသာေတး
https://drive.google.com/…/0B3-q20AEW-9rd0tjQ0NUbVRHL…/view…
၀၃ ။ ။ ထိုသံုးပါး
https://drive.google.com/…/0B3-q20AEW-9rdVp4NmEtY1hnQ…/view…
၀၄ ။ ။ ခ်စ္သူ႔ၾသဇာ
https://drive.google.com/…/0B3-q20AEW-9rZy1oVUEzd2c4S…/view…
၀၅ ။ ။ သည္တိုင္း သည္ျပည္
https://drive.google.com/…/0B3-q20AEW-9rQXpla0VhbkpUZ…/view…
၀၆ ။ ။ ျမန္မာ႔ဂုဏ္ရည္
https://drive.google.com/…/0B3-q20AEW-9rbHRqei10REN6Q…/view…
၀၇ ။ ။ သူ႔ေၾကာင္႔
https://drive.google.com/…/0B3-q20AEW-9ra2pmdzh4WG1pc…/view…
၀၈ ။ ။ တစ္မိုးသစ္ေလေသာအခါ
https://drive.google.com/…/0B3-q20AEW-9rTXQySVBXSGtwY…/view…
၀၉ ။ ။ ငယ္ခ်စ္
https://drive.google.com/…/0B3-q20AEW-9rd29sRGlsYzJza…/view…
၁၀ ။ ။ ျမန္မာ႔စိတ္ရင္း ျမန္မာ႔႐ွဳခင္း
https://drive.google.com/…/0B3-q20AEW-9rY3ROMVZzTWJ4R…/view…

No comments:

Post a Comment