Sunday, 16 August 2015

အဂၤလိပ္စာ ပုိခ်ခ်က္

A lot of / Some / Any အသုံးပုံစံမ်ား
=========================
A lot of ဆုိတာ အမ််ားႀကီး ရွိတဲ႔ ပမာဏကုိ ရည္ညႊန္းပါတယ္။
Some ဆုိတာက တစ္ခ်ိဳ႕ ဆုိတဲ႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။
သင္ၾကားခ်က္အသံဖုိင္ျဖင္႔ အျပည္႔အစုံသင္ၾကားခ်က္ကုိနားေထာင္လုိက္ပါ။
A lot of / Some / Any -There is a lot of traffic on one side of the street. A lot of traffic = many cars -There isn't a lot of traffic on the other side. There are some cars but not very many....
thebestenglish4you.com
 
 
 
ေစ်းေရာင္း ၊ ေစ်း၀ယ္လုပ္တဲ႔အခါ အသုံးျပဳႏုိင္တဲ႔ အဂၤလိပ္စာ
English for Sales and Purchasing
========================================
ေအာက္ပါလင္႔ကုိ ကလစ္ၿပီး Download ယူလုိက္ပါ
http://www.eng11.com/english-for-sales-and-purchasing.html...
See More
English for Sales and Purchasing
eng11.com
 
 
စီးပြားေရးနဲ႔ ပတ္သက္ေသာ ေ၀ါဟာရ အသုံးႏႈံးမ်ား
=================================
© 2015 The Best English 4 You . All Rights Reserved
thebestenglish4you.com
 
 
 

No comments:

Post a Comment