Thursday, 15 October 2015

ကိုတင္ထြဋ္သီဆိုခဲ့သည့္ေရဒီယိုေတးသီခ်င္းမ်ား

ကိုတင္ထြဋ္သီဆိုခဲ့သည့္ေရဒီယိုေတးသီခ်င္းမ်ား- ျပစ္မ်ိဳးမွဲ႔မထင္၊
သံသရာတစ္ေကြ႕၀ယ္ ၊ သစၥာပြင့္ပန္းလန္းရာေျမ
၊လွတစ္မ်က္ႏွာ ၊ ေမာတို႔ကေမၻဇ။
(အားလံုးယူရန္)
https://my.pcloud.com/publink/show…

Credit - ျမန္မာသံအဖြဲ႕တြင္ေရဒီယိုေတးမွ်ေ၀ခဲ့သူမ်ားအားလံုး-
တစ္ပုဒ္ခ်င္းလင့္-
၁။ သံသရာတစ္ေကြ႕၀ယ္
https://my.pcloud.com/publink/show…
၂။ ျပစ္မ်ိဳးမွဲ႔မထင္
https://my.pcloud.com/publink/show…
၃။ ေမာတို႔ကေမၻဇ
https://my.pcloud.com/publink/show…
၄။ လွတစ္မ်က္ႏွာ
https://my.pcloud.com/publink/show…
၅။ သစၥာပြင့္ပန္းလန္းရာေျမ
https://my.pcloud.com/publink/show…

No comments:

Post a Comment