Wednesday, 11 November 2015

၀င္းဦး ၏ “ၿမိဳင္ဂႏၶမာ နန္းသီဟုိဠ္ လြမ္းပုိေအာင္ ခုိင္ပန္းစံု”

၀င္းဦး ၏ “ၿမိဳင္ဂႏၶမာ နန္းသီဟုိဠ္ လြမ္းပုိေအာင္ ခုိင္ပန္းစံု”30 Minutes Non-Stop Version
soundcloud.com/khinthidakhin/kldrnvxuzgkv
ယိုးဒယားေတာ္ဘဲြ႕ (ၿမိဳင္ဂႏၶမာ)
Lyric typing by Mr. Harry Lwin on Monday, October 8, 2012 at 4:37pm
ၿမိဳင္ဂႏၶမာ။ ပန္းမ်ိဳးစံုစြာ-ေပါၾက၊ ေတာေလသည္ေဟမာ။ ။ ဇင္မင္း၊ ဆင္းေရႊဝါ။ ဇီဇဝါငယ္ေလးခတၱာေႏွာ။ သာေမာစံုေျခမွာ၊ ညႇာေႂကြေလ်ာ။ မႈံျပာျပာေရာ။ ေတာသာဟန္။ ။ အုိ-ပန္းမာလ္ေဝဆာဖူး။ ေရႊညႇာခုိင္ရည္လူး။ ။ ဝသန္ေလးခ်ိန္မွန္ကူး။ ပဇၨဳန္ၾကဴးေပ်ာ္ျမဴးစံရႊင္။ ေဆာ္ပၪၥင္႐ိုက္ေညာင္း။ ေႏြရာသီေျပာင္းခါမွီဝယ္။ ။ မိုဃ္းတခ်ဳန္းခ်ဳန္း။ ေရႊဖီေပၚတုန္း ကန္ ့ေကာ္ေလၾကက္႐ံုး။ လိႈင္လုိ ့သာ။ ဂႏုိင္သည္ေဟမာ။ စမၸာယ္ႀကိဳင္စြာ ပန္းေရႊဆတ္သဝါ။ ။ အုိ အင္ဖူးႀကိဳင္လိႈင္လန္း။ ပန္းမၪၨဴေမႊးၾကဴေလေျပျဖန္း-၂။ ဆင္ရာဆန္းကန္ ့ေကာ္ပန္း။ ျမင္ရာလန္းေထြထူးဆန္း-၂။ (ခင္တန္းစိုစို။ ဆတ္သြားပင္ပ်ိဳ-၂) ျမတ္ေလး႐ံုဆို။ ဟိုပင္ရင္းထံုနံ ့သင္း။ ။ မင္းမူရာဟန္။ ။ၿမိဳင္ယံမွာသာတင့္ဆန္း။ ႐ုဇနပန္း။ ခုိင္လံုးလန္း။ ။ နန္းေဟဝန္ ခ်ာ။ အုိင္ကု႑လာ။ ။ ခုိင္ပဒုမၼာ။ ဝတ္မႈံေရႊၾကာ၊ ႀကိဳင္ေမႊးသင္း။ ။
နန္းသီဟိုဠ္
Lyric typing by U Maung Maung Than on Thursday, July 19, 2012 at 1:38am
၄၇။ ။ေမာ္ျပန္ယိုးဒယား။
နန္းသီဟိုဠ္ေရညိဳ ၀န္းေခြရံကာ။ မိမာတာ-သည္းခ်ာ ေလွာ္ေရႊေသြး။ ခြန္ယူေကၽြးတဲ့ ေမာ္ရဂံု တူေပ်ာ္စံု သာပံု ဂႏၶာေက်း။ ညီေနာင္ေလးတို ့တူေပ်ာ္စံ။ သည္ကမ္းယံေမာ္ျပန္ ေဘာင္ႏွင့္ကူး။ လူးလာလူးလာ။ ယီးဟိုေလဟာ-
ဆြဲတညီညာ။ ။ ယမုႏၷာထဲ၊ တူႏႊဲေပ်ာ္ေပ်ာ္၊ ၀ဲဒီေရေမာ္ လႈႈိင္းၾကက္ခြပ္ေဆာ္သြင္း။ ။ ငါးမန္းငါးဆင္။ ညီခင္စီရင္ျငား။ အိုေဆာင္ေရႊထားႏွင့္ ရန္ကိုပယ္။ ေမာ္ကမ္းနယ္ ျပင္က်ယ္ေရာက္လႈနီး။ အို ေရညိဳေခြပတ္ခါ မာတာလွယဥ္ေက်း၊ ဂမၻီသူေမြး ညီႏွစ္ျဖာ ေမာ္ျပန္ေဘာင္စီး ယီးဟိုေလဟာ၊ ေၾကြးညံစာ ဇင္ေယာ္ငွက္ကယ္ သဲႏွင့္ေသာင္တင္ ကမ္းႏွင့္ ေရဆိုင္၊ ၀ဲယွဥ္ျပိဳင္ ေမာ္တင္ေက်ာက္ေဆာင္၊ ပန္းပူေလေအာင္ ပန္းပူေလေအာင္သာ။ ေမွာ္ေက်း ကမၻယံနက္သန္သာတဲ့လမ္း။ ။
လြမ္းပိုေအာင္ - ညိဳမင္းလြင္
Lyric typing by U Maung Maung Than on Friday, July 27, 2012 at 2:35am
၂၁။ ျမ၀တီမင္းၾကီးေရးေသာ ဖရင္းယိုးဒယားအလုိက္
လြမ္းပိုေအာင္ - ညိဳမင္းလြင္။ ေလေျပပ်ဳိး- တိမ္ခိုးဆင္။ ။ +++ေမွ်ာ္တိုင္းမႈိင္းလြင္။ ေရႊဘြင္ၾကံဳရ။ ပင္နန္းသာေထြ။ ေႏြရာမင္းငယ္။ သာသည္ေလ။ အိုၾကံဳရ- လြမ္းဘြယ္။ လိႈင္ၾကြယ္သင္းၾကဴ၊ ေဂၚဇင္ၾကိဳင္ ပ်ံ ့ရွား။ ေရႊဆပ္သြား- ခိုင္မဥၨဴ။
+++ ၄င္းေနရာတြင္ ေမွ်ာ္လဲေရႊဘြင္၊ ေၾကြက်င္ေဆြးလ်။ ပင္တိုင္းေရႊလ်ံ၊ ေႏြယံမင္းငယ္။ သာသည္ေလ။ ။ဟူ၍ အခ်ဳိ ့မူမ်ားတြင္ ရွိသည္။
ခိုင္ပန္းစံုႏွင့္ေခြသြန္ေဘြစြန္
Lyric typing by U Maung Maung Than on Thursday, July 19, 2012 at 3:21am
၅၇။ ။ဗန္းေညာင္လႈိင္ဘြဲ႕ကိုလိုက္ေသာယိုဒယား။
ခိုင္ပန္းစံုႏွင့္ေခြသြန္ေဘြစြန္ ေဟ၀န္နန္း၀ယ္ ။ေရတံခြန္ ေထြသြန္ျဖန္းတယ္။ ပန္းမာလာ ခတၱာေရႊဖီ ႏွင္းဆီၾကိဳင္လႈိင္စြာ။ ပန္းယုဇနာေသလာကမာၻယံေစာင္း ။သာေပါင္သာေပါင္းထံုထံု။ ၀တ္မႈံညီညာ ဇီဇ၀ါေသာကပန္း။ ေမႊးၾကည္လင္ ေရႊစင္ေသြးငယ္။ ။ျမတ္ေလးစြယ္ေတာ္ ကန္ ့ေကာ္ေမာကိၡေတာ။ သာေမာ မာဂဓ ဘာ၀ေပ်ာ္ၾကစြာ။ ။အခါခါ ခ်စ္ေရးႏွံၾကရွာ။ ေရႊစက၀ါပင္ရိပ္သာက ေလာင္းကိႏၷရာကိႏၷရီစံတ့ဲေတာ ။ျမစ္နဒီ ေရၾကည္လြန္သာေမာ။ ေသာေသာေလစီၾကြျမည္ၾက ။ေတာကစပယ္ေပါင္းရယ္ ။ေဒါနဒ၀ယ္ေညာင္းတယ္ ။ေလာင္းကိႏၷရာၾကမၼာ၀ဋ္စ ၾကြင္း ။ျပည္မင္းျဗာဟၼဒတ္မွ်ားဒါဏ္ရာ။ ။ၾကင္ရာသက္ႏွင္းကိႏၷရီ ။ေဆြမႏၵီေျဖခက္ရွာလို ့။ႏွာေတာ္ဖ်ာ့ ႏွာေတာ္ရႈပါအံုး။ ခမ်ာဗ်ာမွာပါဆူူၾကြတုန္း။ တနိမၼာကၠုႏၵာသိဂၤ ါႏႈန္း ။ျမတ္ဘုန္းေလပါရမီရွင္မို ့။ ေရႊၾကာပဒံုုပန္းငယ္ ။ေကသာအကုန္ျဖန္းတယ္။ ရႊင္လန္းၾကည္စြာေပ်ာ္ရာစံၾကျမန္း ၾကိဳင္လန္းသာတင့္ေမာရျမိဳင္။ ။ ေကခိုင္ေၾကာ႕မူးပန္းဘို ့ရာ။ ဂႏၢာစံုေတာစြန္က။ လြမ္း၀ွန္ေလ လြမ္း၀ွန္ဆူေလာင္သဲ။ အေထြေထြေပြေပြၾကံဳရနဲ။ ေပ်ာ္သဲေလသာလို ့ညွာကို႔။ ၾကိဳင္စြာသင္းတဲ့ ျမိဳင္မင္းေဟေမာ္ ။ျမတ္ေလာင္းေတာ္ ကိႏၷရီေမာင္မယ္ဘုန္း၊ေမာရျမိဳင္ ဂနိုင္သာစြဆံုး။ ။

No comments:

Post a Comment