Saturday, 14 November 2015

ထိုင္းနို္င္ငံဘန္ေကာက္ျမိဳ႔၏လူေနထုိုင္မွဳစံနစ္ကိုေလ့လာသုံးသပ္တင္ျပျခင္းထိုင္းနို္င္ငံဘန္ေကာက္ျမိဳ႔၏လူေနထုိုင္မွဳစံနစ္ကိုေလ့လာသုံးသပ္တင္ျပျခင္း

       နို္င္ငံတစ္နိုင္ငံ(သို႔မဟုတ္)ျမိဳ ႔တစ္ျမိဳ ႔မွာေနထုိင္ႀကတဲ့လူမ်ားရဲ ႔ေနထုိင္မွဳစံနစ္ဟာအဓိကအား
ျဖင့္စီးပြါးေရးအေပၚမွာမူတည္ပါတယ္၊ဥပမာျမစ္နားေခ်ာင္းနားနီးတ့ဲျမိဳ႔ေတြကေရနဲ႔ပတ္သက္ျပီးအသက္
ေမြးႀကမယ္၊တံငါအလုပ္နဲ႔အသက္ေမြးမယ္၊ေလွသေဘၤာနဲ႔ကုန္ကူးျခင္းနဲ ႔အသက္ေမြူႀကမယ္၊
အိမ္ေတြမွာငါးလုပ္ငန္းလုပ္လုိ႔ငါးဖမ္းပိုက္ေတြခ်ိတ္ထားမယ္၊ငါးပိအုိးေတြအိမ္ေရွ႔မွာေတြ႔ရမယ္။
ငါးေခ်ာက္ေတြလွမ္းထားမယ္၊စက္ေလွေတြ၊ေမာ္ေတာ္ဘုတ္ေတြေတြ႔မယ္၊လူေတြကညမနက္၊ဒီအ
လုပ္ေတြနဲ႔ဘဲရွဳတ္ေနႀကမယ္၊လူေနထုိင္မွဳစံနစ္ကသိပ္ထူးထူးျခားျခားမရွိဘူး။
      ေနာက္လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္တဲ့ျမိဳ႔၊သစ္ေတာနဲနီးတဲ့ျမိဳ႔ေတြမွာလဲဒီလုိဘဲ၊သက္ဆို္င္ရာလုပ္
ငန္းမ်ားအရပစၥည္းေတြကိုေနအိမ္ေတြမွာေတြ႔ရမွာျဖစ္ျပိး၊လူေတြဟာကိုယ္အသက္ေမြးေႀကာင္းအရ
လုပ္ကိုင္ေနရတဲ့အလုပ္မ်ဳိဳးကိုသာအဓိကထားလုပ္ေနႀကတာမို႔လူေနမွဳစံနစ္ကလဲသိပ္ျပီးထူးထူးျခားျခားေတြရမယ္မဟုန္ပါ၊
          ဒါကေတာ့နိဒါန္းအေနနဲ႔သမရုိးကေျပာရတာပါ၊
          ထိုင္းနို္င္ငံဘန္ေကာက္ျမိဳ႔ရွိလူေတြရဲ ႔လူေနမွဳစံနစ္ပုံစံကိုႀကည္မယ္ဆိုရင္
ထိုင္းနိ္င္ငံဟာနိုင္ငံျခားရင္းနီွးျမဳပ္နွံမွဳကုိအေလးထားျပီးစီးပြါးေရးလုပ္ကို္င္တာေႀကာင့္၊ဘန္ေကာက္ျမိဳ႔ရဲ႔
ပတ္၀န္းက်င္မွာနိုင္ငံျခားကလာေရာက္ရင္းနွီးုျမဳပ္နွံလုပ္ကိုင္ေနႀကတဲ့စက္မွဳဇုံႀကီးေတြရွိပါတယ္၊
အဲဒီစက္မွဳဇုံေတြဟာဧရိယာအားျဖင့္အေတာ္က်ယ္၀န္းျပိးစက္မွဳဇုံအတြင္းမွာ၊ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္တဲ့
စက္ရုံမ်ားဟာ၊လူသုံးကုန္ပစၥည္၊လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း၊ေမာ္ေတာ္ယဥ္လုပ္ငန္း၊စတဲ့လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္၊စား
ေသာက္ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္တဲ့စက္ရုံမ်ားလဲပါ၀င္ပါတယ္၊ဒီစက္ရုံအလုပ္ရုံေတြမွာလုိအပ္တဲ့အလုပ္သ
မားမ်ားဟာထုိင္းတနုိင္ငံလုံးမွာရွိတဲ့အလုပ္သမားမ်ားအျပင္၊အိမ္နီးခ်င္းနို္င္ငံမ်ားမွအလုပ္သမားမ်ားပါ
လာေရာက္လုပ္ကို္င္လ်က္ရွိႀကပါတယ္၊အဲဒီစက္မွဳဇုံမ်ားျဖစ္ေပၚလာျခင္းအားျဖင့္လူေနမွဳစံနစ္ကဘယ္လုိေျပာင္းလဲလာသလဲဆိုေတာ့၊ဒီစက္မွဳဇုံမ်ားအနီးပတ္၀န္က်င္မွာလူမ်ားေနထိုင္ဘုိ႔၊အထူးသျဖင့္အလုပ္
သမားမ်ားေနထုိင္ဘုိ႔တန္ဘုိးနဲအိမ္ယာကြန္ဒုိအေဆာက္အဦးေတြကမျဖစ္မေနတည္ေဆာက္လာႀက၇ပါ
တယ္၊တစ္ခ်ိဳ႔စက္ရုံအလုပ္ရုံေတြမွာအလုပ္သမားတန္းလ်ားမ်ားပါရွိျပီး၊အလုပ္သမားတန္းလ်ားမရွိတဲ့
စက္ရုံအလုပ္ရုံအလုပ္သမားေတြကအဲဒီတန္ဘိုးနဲ႔ကြန္ဒုိေတြမွာလာေရာက္ငွါးရမ္းေနထုိင္ႀကရပါတယ္။
တန္ဘုိးနဲအိမ္ယာမ်ားကြန္ဒုိမ်ားဟာ၊သူ႔အ၀န္းအ၀ုိင္းတစ္ခုစီတည္ေဆာက္ထားတာျဖစ္ျပိး၊မ်ားေသာ
အားျဖင့္မီးဖုိေဆာင္မပါ၀င္ႀကပါ၊အလုပ္သမားမ်ားဟာနံနက္စာကိုစက္ရုံမွာစားေသာက္ႀကရတာျဖစ္ျပီး
ညေနစာကိုအိမ္ျပန္မွစာႀကတာျဖစ္ေတာ့၊ခ်က္ျပဳပ္စားေသာက္ျခင္းမျပဳႀကေတာ့ဘဲ၊အျပင္မွာ၀ယ္စား
ႀကပါတယ္၊အ၀တ္ေလွ်ာ္ျခင္း၊မီးပူတို္က္ျခင္းဆိုတာကိုလဲအိမ္မွာသိပ္လုပ္ဘုိ႔အခ်ိန္မရွိတဲ့အတြက္၊
2
ဆို္င္မွာေလွ်ာ္ႀကရတာမ်ားပါတယ္၊ဒါေႀကာင့္၊တန္ဘုိးနဲ႔အိမ္ယာအလုပ္သမ်ားကြန္ဒုိေတြရဲ႔အတြင္းမွာ
စားစရာအမ်ိုဳးမ်ိဳးရနို္င္တဲ့ဆို္င္မ်ားမျဖစ္မေနလုပ္ကို္င္ေနၿကရသလုိ၊အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္မ်ားကိုလဲကြန္ဒုိ
ရဲ ႔ေအာက္ထပ္မွာထားရွိျပိး၊အခေပးေႀကးေငြေပးျပိ၊း။ေလ််ာ္စက္မွာအပ္နွံထားနို္င္ပါတယ္၊
မ်ားေသာအားျဖင့္ကြန္ဒုိအတြင္းမွာ လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းမ်ိဳးစုံကို ၂၄ နာရီရနို္င္တဲ့ (Minimarket )ကေလး
ေတြရွိပါတယ္။ဒီ(Minimarket) မ်ားမွာ ေငြုထုတ္ေငြသြင္းလုပ္နို္င္တဲ့ ( ATM )စက္မ်ားထားရွိပါတယ္ စ
( ATM )စက္မ်ားကျဖစ္ေစ၊မီနီမက္ကက္ မွာရွိတဲ့ေကာင္တာကျဖစ္ေစ၊ေရဘုိး၊မီးဘုိးအိမ္အခန္းခ၊တယ္
လီဖုန္းေငြျဖည့္ကပ္ကအစအားလုံးေပးနို္င္တာေႀကာင့္၊အစစအစဥ္ေျပေအာင္ဖန္တီးေပးထားပါတယ္
         အလုပ္သမားမ်ားေနထိုင္တဲ့အိမ္ခန္းမ်ားဟာသိပ္က်ယ္၀န္းတာမဟုတ္တဲ့အတြက္၊ပရိေဘာဂ
မ်ားသိပ္မပါရွိပါဘူးအလြယ္တကူေရြေျပာင္းလုိ႔ရတဲ့၊ပလပ္စတစ္ဘီရုိမ်ားေလာက္ပါ၀ယ္သုံးႀကတာပါ၊
ဒါေႀကာင့္၊အလုပ္အမ်ားဟာတစ္ေနရာမွတေနရာ၊ကိုအလုပ္ေျပာင္းတဲ့အခါမွာ၊ေမာ္ေတာ္ယဥ္အႀကီးႀကီး
ေတြငွါးျပိးေျပာင္းေရြ႔စရာမလုိဘဲ၊ကိုယ့္အ၀တ္အစားမ်ာဒးကိုသာယူျပိးတနို္င္တဆဲြခရီးးသြားသလုိဘဲ၊
ေျပာင္းေရြ႔နို္င္ပါတယ္၊  
      တစ္ခ်ိဳ႔ေငြေႀကးအေတာ္အတန္တက္နိုင္သူေတြအတြက္ေတာ့၊လုံးခ်င္းအိမ္မ်ားကိုရစ္က်၀ယ္ယူ
ျပီးေနနို္င္တဲ့၊(မူဘန္႔လုိ႔ေခၚတဲ့ Town House ) မ်ားမွာေနႀကပါတယ္။(Town House ) ကအလုပ္သမား
မ်ားေနတဲ့ကြန္ဒုိေတြထက္နဲနဲအဆင့္အတန္းျမင့္တယ္၊သူကသီျခားနယ္နမိတ္ႀကိီးတစ္ခုေဘာင္အတြင္းမွာပုံစံတူလုံးခ်င္းအိမ္မ်ားေဆာက္ထားတာျဖစ္ျပိး၊အ၀င္အထြက္ေစာင့္ႀကပ္ေပးတဲ့လုံျခုံေရးဂိတ္ရွိတယ္အျပင္လူ၀င္လို႔မရဘူး၊အျပင္ေစ်းသည္ေတြ၀င္ေရာင္းလုိမရဘူး၊Town House အတြင္းမွာ Minimarket
ရွိတယ္၊အေသးစားဘဏ္ရုံးခဲြရွိတယ္၊စာတုိက္ရွိတယ္၊ကေလးမ်ားအားကစားကြင္း၊လူႀကီးမ်ားညေန
ဘက္က်န္းမားေရးေလ့က်င့္ဘုိ႔့ပန္ျခံမ်ားေရကန္မ်ားရွိတယ္။မူႀကိဳေက်ာင္းရွိတယ္၊ေဆးခန္းရွိတယ္၊
 ဆံသဆိုင္အလွျပင္ဆို္င္ေရမီးအစရွိတဲ့အေသးစားျပင္ဆင္မွဳအတြက္၀န္ေဆာင္မွဳေပးတဲ့ရုံးခန္းရွိတယ္၊
အဲဒီ Town House တုိ႔ အလုပ္သမားမ်ားေနတဲ့ကြန္ဒုိေတြမွာေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔ဆက္သြယ္
သြားလာနိုင္တဲ့၊Microbus ဂိတ္ေတြရွိတယ္၊ခရီးသည္တင္ဘတ္စကားေတြလဲေရာက္နိုင္ေအာင္စီစဥ္
ထားတယ္၊အဲဒီ ( Town House ) ေတြမွာေနထုိင္တဲ့သူေတြကေတာ့ ကုမၼကီ၀န္ထမ္းမ်ား၊အစုိးရ၀န္
ထမ္းေနထိုင္ႀကတာမ်ားပါတယ္၊
         ေနာက္လူေနမွဳပုံစံတစ္မ်ိဳးကေတာ့ျမိဳလယ္မွာရွိတဲ့ကုမၼဏီႀကီးမ်ား၊စတိုးႀကီးမ်ား၊အစုိးရရုံးမ်ား
မွာအလုပ္လုပ္တဲ့၀န္ထမ္းမ်ားကမိမိအလုပ္လုပ္ကို္င္တဲ့အလုပ္ရွိတဲ့ေနရာနဲ႔နီးတ့ဲေနရာေတြမွာအိမ္ငွါးေန
ႀကတယ္၊သီးျခားအထပ္ျမင့္ကြန္ဒုိအေဆာက္အဦးႀကီးေတြမွာအခန္းငွါးေနႀကပါတယ္။
03     
မ်ားေသာအားျဖင့္ထိုင္းလူမ်ိဳးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာအိမ္မွာထမင္းဟင္းခ်က္ျပဳပ္စားေသာက္ႀကတဲ့အ
အေလ့ကနည္းပါတယ္၊ဆိုင္မွာစားတယ္၊အဆင္သင့္ျပဳလုပ္ထားတဲ့(Readymake) အစားအစာေတြ
ကို၀ယ္စားႀကတယ္၊အိမ္မွအစားအေသာက္ကိုျပန္ေနြးတဲ့(microwave )နဲ႔ေရခဲေသတၱာေတာ့အဓိက
ရွိဘုိ႔လုိအပ္တယ္၊ဆုိင္က၀ယ္လာတဲ့ခ်က္ျပဳပ္ျပိးသားဟင္းလ်ာကိုေရခဲေသတၱာထဲထဲ့ထားျပိး၊စားခ်ိန္
တန္မွျပန္ေႏြးစားႀကတယ္။
          ဒီစံနစ္က-လူေနမွဳပုံစံကုိဘာေတြကိုေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚေစသလဲဆိုေတာ့၊ျမန္မာနိုင္ငံမွာလုိ႔အိမ္
ရွင္မလုပ္သူကမနက္ေစာေစာေစ်းေျပး၀ယ္၊ရုံးသမား၊ေက်ာင္းသမားအမွွိခ်က္ျပဳလုပ္ကိုင္ေပးရတဲ့ပုံစံ
မ်ိဳးမရွိဘူး၊အိမ္သားေတြ၀တ္ထားတဲ့အ၀တ္အစားေတြကိုေန႔စဥ္ေလ်ာ္ဖြတ္အ၀တ္လွမ္းမီးပူတိုက္ေပးရ
ဆိုတ့ဲအလုပ္ေတြလဲမရွိဘူး၊မီးဖုိေခ်ာင္စံနစ္မရွိတဲ့အတြက္မီးဖုိေခ်ာင္ကထြက္တဲ့အညစ္အေႀကး၊သားငါး
ခုတ္ထစ္လုိ႔ထြက္လာတဲ့အညစ္အေႀကးစြန္႕ပစ္ရတာနည္းသြားတယ္၊
          ျမန္မာနိုင္ငံမွာလုိေနာက္ေဖးလမ္းမွာအညစ္အေႀကးေတြစြန္႔ပစ္ထားတာမ်ိဳးမရွိဘူး
(ထို္င္းနို္င္ငံကအမွိဳက္သိမ္းစံနစ္နဲ႔စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားစီမံခန္႔ခဲြပုံကိုေလ့လာသင့္တယ္။
အမွိဳက္စသိမ္းကားကတရပ္ကြက္လုံးရဲ႔အမွိဳက္ေတြကိုေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုတစ္စီးထဲနဲ႔သယ္သြားနိုင္
ေအာင္ကားထဲမွာအမွိဳက္ေတြကိုက်စ္လစ္သြားေအာင္ႀကုံ႔သြားေအာင္လုပ္တဲ့စက္ပါတယ္၊
အမွဳိက္ေတြကိုသီးသန္႔သြားပုံထားတဲ့စံနစ္မဟုတ္ဘူး၊အမွိဳက္ပုံႀကိီးမရွိဘူး၊သိမ္းလာတဲ့အမွိဳက္ေတြကို
အမ်ိဳးအစားခဲြပစ္လိုက္ျပိး၊( Recycle )လုပ္လုိရတာလုပ္ျပိးက်န္တာကိုေျမႀသဇာလုပ္ပစ္တယ္။)
          ကိုယ္ေနတဲ့ကြန္ဒုိ၊( Town House ) အတြင္းမွာဘဲမူႀကိဳစတဲ့ေက်ာင္းေတြရွိေနေတာ့။ခေလး
ေတြေနစဥ္ေက်ာင္းႀကုိ၊ေက်ာင္းပို႔အလုပ္ကလဲသက္သာသြားတယ္၊အလယ္တန္းအထက္တန္းေက်ာင္းေလာက္ပဲတကၠသိုလ္တို႔ကိုေရာက္သြားရင္တာကိုယ္တို္င္အေ၀းကိုသြားတက္ႀကရတာျဖစ္ပါတယ္။
       ဘာေတြအက်ိဳးသက္ေရာက္မွုဳလာသလဲဆုိေတာ့၊ခရီးသည္ဘတ္စကားေတြမွာရုံးခ်ိန္၊ေက်ာင္း
ခ်ိန္မွာတိုးေ၀ွ႔မ်ားျပားေနႀကတာေတြေလ်ာ့နည္းသြားတယ္၊( Traffic ) ျပႆနာနဲသြားတယ္။
အထုိက္အေလ်ွက္ေျပလည္ေစတယ္၊
Traffice - ျပႆနာကိုေျဖရွင္းတဲ့ေနရာမွာ လမ္းေတြကိုတုိးခဲ့ေဖါက္ေပးရသလုိ၊လူေတြ
အားလုံးဟာတစ္ခ်ိန္ထဲမွာအဓိကကို္ယ္အလုပ္သြား၊ေက်ာင္းသြးရမဲ့ေနရာ၊ေစ်းေရာင္းေစ်း၀ယ္သြားရမဲ့
ေနရာတစ္ေနရာထဲကိုစုျပံျပိးသြားရတဲ့စံနစ္ကိုဖယ္ရွားေပးဘုိ႔လုိတယ္၊ေနရာေတြခဲြေပးထားရမယ္)
စက္မွဳဇုံေတြကိုျမိဳႀကိးေတြရဲ႔ျပင္ပဘက္မွာတည္ေဆာက္ေပးထားျခင္းဟာဒီခ်က္ကိုေျပလည္ေစတယ္။)
          ေနာက္တစ္ခ်က္က ဘန္ေကာက္ျမိဳ႔အနီးပတ္၀န္းက်င္မွာလာေရာက္လုပ္ကို္င္ႀကတဲ့အလုပ္သ
05
မားေတြဟာမ်ားေသာအားျဖင့္၊နယ္ျမိဳ႔နယ္မ်ားကဆိုေတာ့၊အလုပ္ပိတ္ရက္၊ရက္ေရွပိတ္တဲ့အခါမွာမိမိတို႔
ျမိဳ႔ကိုျပန္ႀကတယ္၊ဥပမာ-သႀကၤန္ပိတ္ရက္မ်ားနဲ႔၊ နွစ္သစ္ကူး(ဒီဇင္ဘာ၊ဇနၷ၀ါရီအလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားမွာဆို
ရင္ထုိင္းအလုပ္သမားေတြအိမ္ျပန္ႀကတယ္၊)ဘန္ေကာက္ျမိဳ႔ေပၚမွာလူေတာ္ေတာ္နည္းသြားတယ္၊
ထို္င္းလူမ်ိဳးေတြက္ို ဘယ္မွာေနလဲလို႔ေမးရင္ - သူတုိ႕ကအေျဖ နွစ္ခုေပးတယ္၊ က်ြန္ေတာ့အိမ္ကနယ္မွာ
အခုဘန္ေကာက္မွာခဏတည္းေနတာက ပသူနန္မွာ ေခါင္သြယ္မွာ ဒီလုိေျပာတယ္။
ဘန္ေကာက္မွာကခဏလာတည္းတာကိုးဒါေႀကာင့္-တစ္နွစ္ကို ၂ ႀကိမ္ သူတို႔အိမ္ျပန္ႀကတယ္၊
ဒီအခ်ိန္မွာအေ၀းေျပးကားမ်ား၊ခရီးစဥ္ပိုေျပးဆဲြေပးရသလုိ၊မီးရထားလုိင္းမ်ားလဲတဲြမ်ားပိုထပ္ျဖည့္ေပး
ရတယ္၊ဒီအတြက္သယ္ယူပိုေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၀င္ေငြေကာင္းတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္တယ္။
         နယ္ကိုျပန္ႀကတဲ့ေမာ္ေတာ္ကားအေရအတြက္ဘယ္ေလာက္မ်ားသလဲဆိုရင္၊ထိုင္းလူမ်ိဳးေတြ
အိမ္ျပန္တဲ့ရက္ဆိုရင္။ေမာ္ေတာ္ယဥ္စည္းကမ္းထိမ္းသိမ္းေရးအထူးစီမံခ်က္ျပိးလုပ္ေပးရတယ္၊အဲဒီအ
ခ်ိန္မွာယဥ္တို္က္ခုိက္မွဳအမ်ားဆုံးနဲ႔လူအေသအေပ်ာက္အမ်ားဆုံးအခ်ိန္ေတြဘဲ။

ေမာင္သုည

No comments:

Post a Comment