Tuesday, 12 January 2016

ေရႊမန္းသဘင္ (ဦး၀င္းဗိုလ္)

ေရႊမန္းသဘင္ (ဦး၀င္းဗိုလ္)
ေအာ္ပရာမ်ား
ေရႊမန္း ၀င္းဗိုလ္ - ညီေတာ္မင္းနန္
https://my.pcloud.com/publink/show…
ေရႊမန္း ၀င္းဗိုလ္ - တံခါးမွဴးဒတၴ
https://my.pcloud.com/publink/show…
ႏွစ္ပါးသြားသီခ်င္းမ်ား
၀င္းဗိုလ္၊ မာမာေအး - ဖိုးစိန္ေအာင္ဗလ ႏွစ္ပါးသြား
https://my.pcloud.com/publink/show…
၀င္းဗိုလ္၊ မာမာေအး - ေျမဝုိင္းသဘင္
https://my.pcloud.com/publink/show…

No comments:

Post a Comment