Friday, 5 February 2016

ညီညီေလး + သန္းထြန္းေလး

ညီညီေလး_ အားလံုးယူရန္- (ျပန္လည္တင္ဆက္ျခင္း)
https://my.pcloud.com/publink/show…
Credit > Ko Nay Myo Aung, Ko Kyaw Lwin San, Ko Myo Thaik,ျမန္မာသံအဖြဲ႔တြင္ေရဒီယိုေတး ေ၀မွ်ခဲ႔သူအားလံုး
တစ္ပုဒ္ခ်င္းယူရန္-
ညီညီေလး - ကြၽန္ေတာ့္ဌာနီပုဂံျပည္(ေသာင္းတင္ေဌး)
https://my.pcloud.com/publink/show…
ညီညီေလး - က်ေနာ္ေမြးရပ္ဆီ
https://my.pcloud.com/publink/show…
ညီညီေလး - ကၽြန္းမာန္ေအာင္
https://my.pcloud.com/publink/show…
ညီညီေလး - ကၽြန္ေတာ္႕မမလယ္ေတာသူ(ေသာင္းတင္ေဌး)
https://my.pcloud.com/publink/show…
ညီညီေလး - ျမန္မာ့ရႈခင္း(ေသာင္းတင္ေဌး)
https://my.pcloud.com/publink/show…
ညီညီေလး - ျမိဳ႕ကမမလာခဲ႕ပါ
https://my.pcloud.com/publink/show…
ညီညီေလး - ရြာဓေလ႕ေဟာင္း
https://my.pcloud.com/publink/show…
ညီညီေလး - ရြာသာယာဆည္တက္ပဲြ(ေသာင္းတင္ေဌး)
https://my.pcloud.com/publink/show…
ညီညီေလး - လုပ္ငန္းခြင္
https://my.pcloud.com/publink/show…
ညီညီေလး - ေတာဓေလ႕
https://my.pcloud.com/publink/show…
***********
ထြန္းထြန္းေလး_ အားလံုးယူရန္- (ျပန္လည္တင္ဆက္ျခင္း)
https://my.pcloud.com/publink/show…
Credit > Ko Nay Myo Aung, Ko Kyaw Lwin San, Ko Myo Thaik,ျမန္မာသံအဖြဲ႔တြင္ေရဒီယိုေတး ေ၀မွ်ခဲ႔သူအားလံုး
တစ္ပုဒ္ခ်င္းယူရန္-
ထြန္းထြန္းေလး - ကၽြန္ေတာ္တို႕ေခတၱရာ
https://my.pcloud.com/publink/show…
ထြန္းထြန္းေလး - ငယ္ခ်စ္ေဟာင္းဆီျပန္လာမယ္
https://my.pcloud.com/publink/show…
ထြန္းထြန္းေလး - ညီမငယ္ငယ္
https://my.pcloud.com/publink/show…
ထြန္းထြန္းေလး - မမေစ်းခ်ိဳသူ
https://my.pcloud.com/publink/show…
ထြန္းထြန္းေလး - ဟိုဘက္ရြာကမမေခ်ာ
https://my.pcloud.com/publink/show…
ထြန္းထြန္းေလး - အညာတေခါက္
https://my.pcloud.com/publink/show…
ထြန္းထြန္းေလး - ေက်းမိုက္ကိုပမာျပမယ္
https://my.pcloud.com/publink/show…
ထြန္းထြန္းေလး - ေမြးရပ္ေျမဆီ
https://my.pcloud.com/publink/show…
ထြန္းထြန္းေလး - ေမာင္အရင္လိုမဟုတ္ပါ
https://my.pcloud.com/publink/show…
ထြန္းထြန္းေလး - ႀကိဳလွဲ႕ပါေရႊမန္းသူ
https://my.pcloud.com/publink/show…
******
သန္းထြန္းေလး_ အားလံုးယူရန္- (ျပန္လည္တင္ဆက္ျခင္း)
https://my.pcloud.com/publink/show…
Credit > Ko Nay Myo Aung, Ko Kyaw Lwin San, Ko Myo Thaik,ျမန္မာသံအဖြဲ႔တြင္ေရဒီယိုေတး ေ၀မွ်ခဲ႔သူအားလံုး
တစ္ပုဒ္ခ်င္းယူရန္-
သန္းထြန္းေလး - ကြၽန္ေတာ့္မမေက်ာင္းသူ
https://my.pcloud.com/publink/show…
သန္းထြန္းေလး - ကြၽန္ေတာ့္ေမြးဌာနီ(ကိုေလးလြင္)
https://my.pcloud.com/publink/show…
သန္းထြန္းေလး - ကြၽန္ေတာ့္မမပုသိမ္သူ(ကိုေလးလြင္)
https://my.pcloud.com/publink/show…
သန္းထြန္းေလး - ကိုေလးတို ့ရြာလာခဲ့ပါ(ျပည္သိန္းေဆြ)
https://my.pcloud.com/publink/show…
သန္းထြန္းေလး - ညီေလးတို ့ရြာ(ကိုေလးလြင္)
https://my.pcloud.com/publink/show…
သန္းထြန္းေလး - ပုသိမ္ထိပ္ထားဦး
https://my.pcloud.com/publink/show…
သန္းထြန္းေလး - ဗုံႀကီးသံ(ဂီတာလွေအး)
https://my.pcloud.com/publink/show…
သန္းထြန္းေလး - မန္းပ်ဳိျဖဴ
https://my.pcloud.com/publink/show…
သန္းထြန္းေလး - မေမ့ေသာအညာ(ကိုေလးလြင္)
https://my.pcloud.com/publink/show…
သန္းထြန္းေလး - ေမာင္ေလးမမရြာအျပန္(ကိုေလးလြင္)
https://my.pcloud.com/publink/show…

No comments:

Post a Comment