Friday, 5 February 2016

ပန္းစိုက္သမား

ပန္းစိုက္သမား
ေတးေရး - စိန္ေမာင္ျမင့္
ေတးဆို - တင္လွထြန္း
ဓါတ္ပံု - အင္တာနက္မွ မူလတင္သူ
ရန္ႀကီးေအာင္၀င္း (ေတာင္တံခါး) စုေဆာင္း မွ်ေ၀သည္
http://vocaroo.com/i/s1MWD0j8rmU9
http://picosong.com/8ESE
https://my.pcloud.com/publink/show…
ပန္းစိုက္သမား
ေတးေရး - စိန္ေမာင္ျမင့္
ေတးဆို - တင္လွထြန္း
ဓါတ္ပံု - အင္တာနက္မွ မူလတင္သူ
ရန္ႀကီးေအာင္၀င္း (ေတာင္တံခါး) စုေဆာင္း မွ်ေ၀သည္
http://vocaroo.com/i/s1MWD0j8rmU9
http://picosong.com/8ESE
https://my.pcloud.com/publink/show…

No comments:

Post a Comment