Monday, 1 February 2016

ရင္ႏွစ္ပန္း ေတးဆို - ကိုတင္လိႈင္

ရင္ႏွစ္ပန္း
ေတးဆို - ကိုတင္လိႈင္
ဓါတ္ပံု - အင္တာနက္မွ မူလတင္သူ
ရန္ႀကီးေအာင္၀င္း (ေတာင္တံခါး) စုေဆာင္း မွ်ေ၀သည္
http://vocaroo.com/i/s1jGavUGzsfH
http://picosong.com/8LQu
https://my.pcloud.com/publink/show…
https://soundcloud.com/yangyiaung-win-taung-da…/we6mptxhhaso

No comments:

Post a Comment