Saturday, 30 April 2016

ေရဒီယိုေတးပေဒသာ (၁၉၆၀ )

၂၅ -5496-Radio WD 25
https://my.pcloud.com/publink/show…
*****************
01 ဘ၀ဆိုသည္မ်ားရယ္(လွျမင္႕ဦး-ေတးႏုေ၀)
https://my.pcloud.com/publink/show…
02 ျမန္မာ႕ေကသာ(ျမင္႕ျမင္႕ရွိန္-ေတးႏုေ၀)
https://my.pcloud.com/publink/show…
03 ေမေရာက္လိုေသာကမၻာ(ျမင္႕ျမင္႕ရွိန္-ေတးႏုေ၀)
https://my.pcloud.com/publink/show…
04 ေရႊမင္းသမီးနဲ႔ပြဲႀကည္႕သူ(လွျမင္႕ဦး+၁-ေတးႏုေ၀)
https://my.pcloud.com/publink/show…
05 လွရာရာကိုရွာေရြးခ်ယ္လို႕သာ(ခင္ေမာင္ညိဳ-သီရိစႏၵာ)
https://my.pcloud.com/publink/show…
06 ေတးဖြဲ႔ခ်စ္ေနမယ္(ေမာင္ေမာင္တင္႕-သီရိစႏၵာ)
https://my.pcloud.com/publink/show…
07 ေမာင္နဲ႔သာဆိုရင္(ျမင္႕ေကသြယ္-ျမတ္သစ္မြန္)
https://my.pcloud.com/publink/show…
08 အမွားနဲ႔အမွန္(ေရႊတိုင္ေမာင္ကို)
https://my.pcloud.com/publink/show…
09 မ်က္ေရဘဲသက္ေသထားပါ႕မယ္(ကိုတင္ေမာင္ေ၀-ဗဟန္းလူငယ္)
https://my.pcloud.com/publink/show…
10 ဆံုးသက္တိုင္ရြယ္(ကေမၻာဇျမေလး၊ျမိဳင္-ဗဟန္းလူငယ္)
https://my.pcloud.com/publink/show…
11 တစ္ပါးသူနမ္းမွာစိုးတယ္(ေမာင္သိန္းေဆြ-ေရႊတိုင္ေမာင္ကိုအဖြဲ႕)
https://my.pcloud.com/publink/show…

No comments:

Post a Comment